ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng Khách Hàng đến với website/ứng dụng thương mại điện tử Karavan được cung cấp bởi Công ty Cổ phần KaravanViệt Nam.

Khi đặt mua bất kỳ Sản Phẩm nào trên Karavan, Khách Hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện giao dịch với các nội dung sau đây. Nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này tạo thành một Hợp đồng mua bán hàng hóa ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Công Ty. Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản Và Điều Kiện này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công Ty tùy từng thời điểm).

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

 • Công Ty: nghĩa là Công ty Cổ phần Karavan Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109759652 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/9/2021.

 • Karavan: nghĩa là website thương mại điện tử https://karavan.vn hoặc ứng dụng thương mại điện tử Karavan trên các nền tảng di động do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp và phù hợp với các quy định pháp luật.

 • Sản Phẩm: nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ, và/hoặc voucher, … được kinh doanh trên Karavan.

 • Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện này.

 • Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua Sản Phẩm thông qua Karavan, bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch trên Karavan.

 • Người Nhận Hàng: nghĩa là người nhận hàng được Khách Hàng nêu thông tin tại Đơn Đặt Hàng.

 • Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hoạt động trên Karavan.

ĐIỀU 2: PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản Phẩm giữa Khách Hàng và Công Ty thông qua Karavan.

 • Khách Hàng thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch theo quy định và hướng dẫn trên Karavan tại từng thời điểm để thực hiện giao dịch.

ĐIỀU 3: GIÁ BÁN SẢN PHẨM, HÓA ĐƠN VÀ THANH TOÁN

Giá bán Sản Phẩm 

 • Giá của Sản Phẩm được niêm yết trên Karavan tại thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt.

 • Để tránh nhầm lẫn, giá bán Sản Phẩm đã bao gồm thuế GTGT áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, chiết khấu, phí vận chuyển, chi phí đóng gói và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng.

 • Các chi phí phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng và được cung cấp theo quyết định của Công Ty sẽ được hiển thị trước khi Khách Hàng thanh toán cho Đơn Đặt Hàng và được Khách Hàng xác nhận theo quy định của Karavan, các chi phí này sẽ được cộng chung với giá trị đơn hàng để Khách Hàng thanh toán theo các chính sách bán hàng trên Karavan.

  Hóa đơn

 • Công Ty sẽ cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn của Khách Hàng tại bước thanh toán.

 • Khách Hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Karavan tại thời điểm xác nhận Đơn Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

 • Trong trường hợp Khách Hàng không lựa chọn yêu cầu được nhận hóa đơn tài chính tại bước thanh toán, Công Ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính và không có nghĩa vụ giải quyết các yêu cầu cung cấp hóa đơn tài chính mà không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

 • Công Ty không hỗ trợ việc tách nhiều hóa đơn cho một đơn đặt hàng hoặc gộp nhiều đơn đặt hàng vào một hóa đơn. Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc xuất hóa đơn tài chính cho các trường hợp không thực hiện theo quy định và quy trình tại Điều này.

  Hình thức thanh toán

 • Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.

 • Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Karavan, theo chính sách về thanh toán được đăng tải trên Karavan vào từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://karavan.vn/p/hinh-thuc-thanh-toan.

ĐIỀU 4: XÁC LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG

 • Bất kỳ thông tin về Sản Phẩm được đưa ra trên Karavan không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty gửi tới Khách Hàng.

 • Các bước hình thành hợp đồng

  • Bước 1: Khách Hàng tìm thông tin về và lựa chọn Sản Phẩm đang đăng tải trên Karavan.

   Để làm rõ, danh sách Sản Phẩm cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm, Công Ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Sản Phẩm tại từng thời điểm.

  • Bước 2: Khách Hàng xác nhận đơn hàng trên Karavan. Vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Hàng đó.

   Quy trình đặt hàng trên Karavan cho phép Khách Hàng kiểm tra Sản Phẩm đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

  • Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

   Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty xác nhận Đơn Hàng để hình thành hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Công Ty vẫn có quyền không xác nhận Đơn Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.

  • Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng

 • Khi Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng trên Karavan đến Công Ty, Đơn Đặt Hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản Phẩm của Khách Hàng theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

 • Đơn Đặt Hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn Đặt Hàng từ Công Ty.

 • (*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Hàng của Khách Hàng, Công Ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  a. Công Ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Sản Phẩm;

  b. Công Ty không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Sản Phẩm cho Khách Hàng;

 • Một Đơn Đặt Hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau.

 • Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công Ty Công Ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Karavan để Khách Hàng theo dõi.

Hủy Đơn Đặt Hàng

Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng

 • Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng (trừ trường hợp Sản Phẩm được áp dụng một số điều kiện đặc biệt khác được nêu rõ trong phần nội dung của Sản Phẩm trên Karavan) bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

 • Liên hệ CSKH với số hotline để được hỗ trợ: 1900 633 630 .

 • Gửi yêu cầu qua email và chờ xác nhận của Karavan: cskh@karavan.vn

 • Sử dụng chức năng hủy Đơn Đặt Hàng trên Karavan. (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Ứng dụng tại từng thời điểm).

 • Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công Ty.

 • Đơn Đặt Hàng được hủy thành công khi Khách Hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc thư điện tử của Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được hủy; hoặc tình trạng Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng đã được cập nhật tình trạng là đã hủy.

  Công Ty hủy Đơn Đặt Hàng

 • Công Ty có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:

 • Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm.

 • Công Ty, nhân viên Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Công Ty cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách Hàng) không thể liên lạc được với Khách Hàng (theo quy định tại các chính sách có liên quan đến việc giao/nhận Sản Phẩm); hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Sản Phẩm và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…

 • Hệ thống Karavan có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) khiến Khách Hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.

 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Công Ty vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Công Ty sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Công Ty, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.

 • Công Ty có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

 • Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại (CTKM) của Karavan nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Karavan để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Karavan sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Karavan.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm.

Chương trình khuyến mại 

 • Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách Hàng, Công Ty theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

 • Giới hạn về số lượng Sản Phẩm trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn Đặt Hàng; giới hạn trên mỗi Khách Hàng và/hoặc tài khoản; giới hạn mục đích mua Sản Phẩm (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…)

 • Điều kiện giới hạn khác do Công Ty và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Sản Phẩm và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại.

 • Các quy định khác được nêu tại Chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm.

Theo các quy định tại Điều này, Công Ty có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại, Chính sách liên quan và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các chính sách khác có liên quan khác được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm.

ĐIỀU 5: GIAO NHẬN SẢN PHẨM

 • Sản Phẩm sẽ được giao đến Khách Hàng theo quy định tại Chính sách giao nhận, vận chuyển của Công Ty và/hoặc các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Karavan. Vui lòng tham khảo tại https://karavan.vn/p/chinh-sach-giao-nhan.

ĐIỀU 6: ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

 • Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả, hoàn tiền của Công Ty và/ hoặc các chính sách có liên quan khác (nếu có) được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://karavan.vn/p/chinh-sach-doi-tra-va-hoan-tien.

ĐIỀU 7: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

 • Thông tin và cách thức liên hệ

 • Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách Hàng có thể liên hệ đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng theo thông tin sau:

 • Số điện thoại: 1900 633 630

 • Email: cskh@karavan.vn

 • Việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng sẽ thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại https://karavan.vn/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai.

ĐIỀU 8: BẢO HÀNH SẢN PHẨM

 • Các Hàng Hóa được bán tại Website/ Ứng Dụng Karavan không thuộc trường hợp phải bảo hành.

*** Trường hợp, phát sinh hàng hóa phải bảo hành theo quy định của pháp luật hoặc nhà sản xuất, hàng hóa này sẽ được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

ĐIỀU 9: BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Quy định về bảo mật mọi thông tin khách hàng và thông tin thanh toán của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các chính sách bảo mật thanh toán được đăng tải trên Karavan tại từng thời điểm.

 • Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Công Ty và/hoặc Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Mọi hành động tiết lộ và/hoặc cố tình lan truyền những thông tin gây bất lợi cho Công Ty hoặc Karavan sẽ bị xem là vi phạm quy định bảo mật này và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 • Trong mọi trường hợp, Công Ty không có trách nhiệm: chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất, hư hỏng nào liên quan và/hoặc phát sinh từ Sản Phẩm kể từ thời điểm rủi ro của Sản Phẩm đã được chuyển cho Khách Hàng trừ khi do lỗi của Công ty gây ra.

 • Đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc bất kỳ trách nhiệm khác của Công Ty (nếu có phát sinh) sẽ được giới hạn tối đa là giá trị của Đơn Đặt Hàng đó.

ĐIỀU 11: BẢO LƯU QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA CÔNG TY

 • Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong các trường hợp sau:

 • áp dụng Chương Trình Khuyến Mãi đối với Sản Phẩm, các điều kiện, thời hạn, quy định và các chính sách khác liên quan đến các Chương Trình Khuyến Mãi.

 • xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm và các dịch vụ phát sinh trong các giao dịch trên Karavan.

 • Đối với những trường hợp tại Điều 11.1, Khách Hàng sẽ không khiếu nại, khiếu kiện về những quyết định của Công Ty.

ĐIỀU 12: SỬ DỤNG WEBSITE/ ỨNG DỤNG KARAVAN

 • Công Ty bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ với nội dung của website và ứng dụng Karavan. Công Ty không cấp cho Khách Hàng bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến nội dung của website và ứng dụng Karavan.

 • Nội dung được đăng trên Karavan phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

 • Công Ty bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu nào được chọn bởi Khách Hàng nếu (theo ý kiến của Công Ty) Khách Hàng không tuân thủ theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

 • Công Ty có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa website, ứng dụng Karavan tại bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU 13: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Các Chính Sách, quy định được dẫn chiếu trong nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản và Điều Kiện này.

 • Khi truy cập, tạo lập và xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Karavan đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện. Công Ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này tại từng thời điểm, việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và sẽ có hiệu lực sau khi được cập nhật chính thức trên Karavan. Việc Khách Hàng tiếp tục giao dịch sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện được thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý các nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được cập nhật. Công Ty lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên và đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi thực hiện giao dịch.

 • Nghĩa vụ của Công Ty và Khách Hàng được quy định chi tiết tại các điều khoản của Điều Khoản và Điều Kiện này.

 • Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này, các giao dịch thông qua Karavan sẽ được giải quyết được thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiểu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều Kiện này không bị ảnh hưởng.