CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Karavan luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Quý khách liên quan đến giao dịch tại Karavan. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Karavan đề cao giải pháp thương lượng, hoà giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Quý khách vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

  • Bước 1: Quý khách khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên Karavan thực hiện qua:

  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Karavan sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Quý khách giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

  • Bước 3: Karavan có thể yêu cầu Quý khách cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý đơn hàng/khiếu nại nếu Karavan phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Karavan thì Karavan sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Karavan có quyền từ chối xử lý đơn hàng/khiếu nại của khách hàng.