DANH SÁCH 10 CHỦ TIỆM MAY MẮN NHẬN COUPON

TÊN NGƯỜI TRÚNG GIẢI

SỐ ĐIỆN THOẠI

MÃ SỐ MAY MẮN

Gia Hân

0386367***

68

Trương Xuân Duy

0935672***

91

vuong vuong

0966535***

8

Trần Văn Tiến

0939845***

327

Mai Trọng Thiện

0797990***

92

Chị Thảo

0889143***

79

Mai Văn Mạnh

0986955***

14

mai thị mát

0345621***

10

Vu Nguyen

0938155***

123

Thu Hà

0909810***

7

DANH SÁCH 5 CHỦ TIỆM MAY MẮN NHẬN QUÀ TẶNG