THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian đăng ký mã: 05/07 - 12H trưa 07/07/2023

Giai đoạn 1: Từ 06/07 - 08/07/2023

 • Đối tượng: Tất cả khách hàng của Karavan

 • Thời gian nhận mã qua SMS: 06/07 - 07/07/2023

 • Thời gian sử dụng mã: Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được SMS

 • Ưu đãi: Coupon giảm 17.000Đ cho đơn hàng từ 1,7 triệu đồng khi mua hàng tại ứng dụng Karavan hoặc website Karavan.vn/sales.

 • Sản phẩm áp dụng: Xem Điều kiện và Điều khoản.


  Giai đoạn 2: Từ 12/07 - 17/07/2023

 • Đối tượng: Dành riêng cho các khách hàng đã sử dụng mã và đặt hàng thành công trong giai đoạn 1, Karavan sẽ gửi tặng thêm mã giảm giá 1% tối đa 150.000Đ.

 • Thời gian nhận mã qua SMS: 5 ngày kể từ ngày đặt hàng và thanh toán thành công trong giai đoạn 1. Lưu ý đơn hàng phải được giao thành công và không được hủy/đổi/trả đơn.

 • Thời gian sử dụng mã: từ 00:00’ ngày 12/07/2023 đến 23:59’ ngày 17/07/2023.

 • Ưu đãi: Coupon giảm 1% tối đa 150,000Đ khi mua hàng tại ứng dụng Karavan hoặc website Karavan.vn/sales.

 • Sản phẩm áp dụng: Xem Điều kiện và Điều khoản.

ĐIỀU KIỆN VÀ

ĐIỀU KHOẢN

 • Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến khi hết ngân sách khuyến mại.

 • Mỗi khách hàng được hưởng mã giảm giá tối đa 1 lần (1 lượt sử dụng mã/1 giai đoạn/1 tài khoản).

 • Mã giảm giá có hiệu lực với tài khoản đặt hàng tương ứng với số điện thoại đã đăng ký chương trình và nhận được tin nhắn từ Karavan.

 • Chương trình không áp dụng cho Nhân viên và Đối tác của Karavan.

 • Chương trình không áp dụng đồng thời cùng các khuyến mại, mã giảm giá khác của Karavan.

 • Chương trình không áp dụng khi mua các sản phẩm hàng thanh lý và hàng số lượng lớn (bulk deals).

 • Đối với giai đoạn 2, chương trình không áp dụng đối với sản phẩm bia Heineken, bia Tiger, mì Hảo Hảo (toàn quốc), và bia Sài Gòn Lager, bia 333 (khu vực Đà Nẵng).

 • Mã giảm giá không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

 • Thời gian giải quyết khiếu nại là 05 ngày kể từ ngày chương trình kết thúc.

 • Karavan có quyền thu hồi ưu đãi và hủy đơn hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu gian lận hoặc lợi dụng chương trình khuyến mãi để trục lợi. 

 • Số điện thoại đăng kí mã phải trùng với số điện thoại nhận hàng. Trong trường hợp số điện thoại không trùng khớp, mã giảm giá sẽ không khả dụng. 

 • Địa chỉ đặt và nhận hàng trong giai đoạn 1 phải trùng với địa chỉ đặt và nhận hàng trong giai đoạn 2. Trong trường hợp địa chỉ thay đổi, mã giảm giá sẽ không khả dụng.

 • Trong mọi trường hợp, quyết định của Karavan là quyết định cuối cùng.